Αποτελέσματα 6μήνου: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΦΟΥΡΛΗΣ – ΚΡΙ ΚΡΙ – MLS

 

 

Τέρνα Ενεργειακή: Στα 34,9 εκατ. τα EBITDA- Στα 508 MW η εγκατεστημένη ισχύςΣτα 5,1 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν τα καθαρά κέρδη της Τέρνα Ενεργειακής στο α’ εξάμηνο του 2013, σημειώνοντας πτώση 36%. Στα 508 MW η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της Τερνα Ενεργειακής ανήλθαν σε 67,5 εκατ. ευρώ, έναντι 55,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2012, αυξημένες κατά 22,2% κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από την ενεργειακή δραστηριότητα της εταιρείας, συνεπεία της μεγαλύτερης εγκατεστημένης ισχύος, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας ανήλθαν σε 51,4 εκατ. ευρώ έναντι 38,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2012, αυξημένα κατά 34,5%.

Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 16,1 εκατ. ευρώ έναντι 17 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2012, μειωμένες κατά 5,3%.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 34,9 εκατ. ευρώ, έναντι 27 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αυξημένη κατά 29,1%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 20,2 εκατ. ευρώ έναντι 17,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,7%.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,5 εκατ. ευρώ έναντι 11,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, μειωμένα κατά 17,5%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι 7,9 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, μειωμένα κατά 36%.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 35,2 εκατ. ευρώ έναντι 27,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε στα 274,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις του Ομίλου το α΄ εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 14,5 εκατ. ευρώ, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνεχίζεται.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει προχωρήσει σε επενδυτικές δαπάνες 146,4 εκ ευρώ για έργα των οποίων εξελίσσεται η κατασκευή και δεν έχουν μπει ακόμη σε λειτουργία.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 508 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 266 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 74 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 290 MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 798 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Στόχος της εταιρείας είναι, στο τέλος του 2014, να έχει σε λειτουργία ή υπό κατασκευή σε όλες τις χώρες δραστηριότητας της, περίπου 1.000 MW έργων ΑΠΕ.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης άδειες παραγωγής για επιπλέον 1.630 MW αιολικών πάρκων και για 748 MW υδροηλεκτρικών έργων.

 

 

Φουρλής: Στα 8 εκατ. περιορίστηκαν οι ζημιές στο εξάμηνο -Πτώση τζίρου 5,4% Στα 8 εκατ. ευρώ περιόρισε τις ζημιές μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ο Φουρλής στο εξάμηνο, έναντι ζημιών 9,6 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν στα 176,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 5,4% σε σχέση με το εξάμηνο του 2012.

Οι ζημιές προ φόρων του ομίλου ανήλθαν στα 9,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,8 εκατ. πέρυσι ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 5,8 εκατ. ευρώ, από 3,3 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2012.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 111,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013 μειωμένες κατά 9,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Το EBITDA ανήλθε στα € 5,2 εκατ. έναντι € 3,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012, ενώ παρουσίασε ζημίες προ φόρων € 4,8 εκατ. έναντι ζημιών € 6,8 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργεί ένα σημείο παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, ενώ αναμένεται η λειτουργία δύο ακόμη αντίστοιχων σημείων στην Ελλάδα έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2013.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 2,0% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2012, στα € 52,2 εκατ.. Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε EBITDA € 2,3 εκατ. σε σχέση με € 2,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2012, ενώ οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 1,9 εκατ. έναντι ζημιών € 813 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2012. Ο Όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 87 καταστήματα Intersport συνολικά, (Ελλάδα 41, Ρουμανία 22, Τουρκία 17, Βουλγαρία 4 και Κύπρο 3) έναντι 84 στο τέλος του 2012.

Τέλος, η δραστηριότητα χονδρικής ηλεκτρικών ειδών, παρουσίασε πωλήσεις € 10,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013 και ζημιές προ φόρων € 955 χιλ.

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον βραχυπρόθεσμα, ο Όμιλος Fourlis επιδιώκει με προσεκτικές κινήσεις την διαμόρφωση πλαισίου για την αναπτυξιακή προοπτική του, με σημεία αναφοράς τη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη διασφάλιση της ρευστότητας, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

 

<SCRIPT language=’JavaScript1.1′ SRC=”http://ad-emea.doubleclick.net/adj/N5826.151879.1130132053421/B7300934;abr=!ie;sz=300×60;pc=[TPAS_ID];click=;ord=[timestamp]?”> </SCRIPT> <NOSCRIPT> <A HREF=”http://ad-emea.doubleclick.net/jump/N5826.151879.1130132053421/B7300934;abr=!ie4;abr=!ie5;sz=300×60;pc=[TPAS_ID];ord=[timestamp]?”> <IMG SRC=”http://ad-emea.doubleclick.net/ad/N5826.151879.1130132053421/B7300934;abr=!ie4;abr=!ie5;sz=300×60;pc=[TPAS_ID];ord=[timestamp]?” BORDER=0 WIDTH=300 HEIGHT=60 ALT=”Advertisement”></A> </NOSCRIPT>
Κρι Κρι: Αύξηση 5% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου - Στα 35,3 εκατ. ο τζίρος
Αύξηση σε επίπεδο τόσο κύκλου εργασιών όσο και καθαρών αποτελεσμάτων εμφάνισε στο εξάμηνο του 2013 η βιομηχανία γάλακτος Κρι Κρι.
Ειδικότερα, σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της Κρι Κρι ανήλθε σε €35.384 χιλ. έναντι €30.606 χιλ. το εξάμηνο του 2012, σημειώνοντας αύξηση 15,6%.

Σε ό,τι αφορά τα μεγέθη της κερδοφορίας, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €5.902 χιλ. έναντι €6.128 χιλ. το εξάμηνο του 2012, τα κέρδη προ φόρων σε €4.781 χιλ., έναντι €4.645 χιλ., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €4.182 χιλ., έναντι €3.982 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Σε επίπεδο ομίλου, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε €4.177 χιλ., έναντι €4.154 χιλ. το εξάμηνο του 2012.

Σύμφωνα με την εταιρία, τα μεγέθη της κερδοφορίας επηρεάστηκαν αρνητικά από τις αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών που παρουσιάστηκαν στο δεύτερο τρίμηνο και επέφεραν μείωση του μικτού περιθωρίου των γαλακτοκομικών κατά 2,5 μονάδες περίπου, καθώς και από τις αυξημένες δαπάνες προωθήσεων και διαφήμισης.

Στον τομέα του παγωτού, όπου οι πωλήσεις του ομίλου παρουσίασαν οριακή μείωση 0,7%, προωθήθηκε ενεργά η επέκταση του δικτύου πωλήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα προχώρησε η αναδιάρθρωση του δικτύου στην πΓΔΜ και στη Βουλγαρία, μιας και πλέον οι πωλήσεις της εταιρίας πραγματοποιούνται μέσω τοπικών αντιπροσώπων.

Παράλληλα, η εταιρία συνέχισε να ενισχύει την αναγνωρισιμότητά της μέσω τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων, αλλά και αξιοποιώντας την ελληνική προέλευση των προϊόντων της.

Στο γιαούρτι, λόγω της άσχημης οικονομικής συγκυρίας, συνεχίζει να ακολουθεί πολιτική ανταγωνιστικών τιμών, προωθώντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα προϊόντα γιαουρτιού που παράγει για την ελληνική αγορά. Η πρόσφατη διαφημιστική καμπάνια της, επικεντρωμένη στη φρεσκάδα των γιαουρτιών της που παράγονται από γάλα που συλλέγεται, είναι επεξεργάσιμο και συσκευάζεται σε λιγότερο από 24 ώρες, βοήθησε σημαντικά στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς στο εσωτερικό.

Ταυτόχρονα, η εταιρία καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για την ενίσχυση των εξαγωγών της σε χώρες της δυτικής Ευρώπης όπου δραστηριοποιείται, καθώς και για την είσοδό της σε μεγάλες αγορές όπου δε διαθέτει παρουσία. Πρόσφατο παράδειγμα είναι η είσοδός της στην αγορά ελληνικού γιαουρτιού της Μ. Βρετανίας, με το ξεκίνημα της συνεργασίας της με τη γνωστή αγγλική αλυσίδα super market Waitrose.

Αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών ήταν να επιτύχει αύξηση στις πωλήσεις γαλακτοκομικών 23,4%.

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, συνεχίζεται η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος για το παγωτό, που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/04, για το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά κλιμάκια περισσότερο από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού.

Επιπλέον, η ισχυρή ανάπτυξη που παρουσιάζει ο κλάδος των γαλακτοκομικών δημιουργεί άμεση ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας στο εργοστάσιο γιαουρτιού. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζονται επενδύσεις €8 εκατ., έναντι €5 εκατ. που είχαν σχεδιαστεί αρχικά, με ορίζοντα υλοποίησης ως το καλοκαίρι 2014.

 

 

MLS Πληροφορική: Αύξηση τζίρου και κερδών στο εξάμηνο -Τέταρτο ανοδικό τρίμηνο
Βελτίωση σε όλα τα οικονομικά μεγέθη της παρουσίασε η MLS Πληροφορική το πρώτο εξάμηνο του 2013.
Συγκεκριμένα, αύξηση 22% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της και ανήλθε σε 3,75 εκατ. ευρώ έναντι 3,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 21% και ανήλθαν σε 805 χιλ. ευρώ έναντι 668 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,32 εκατ. ευρώ έναντι 2,07 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012 (αύξηση 12%), ενώ η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 18,6 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1,05 εκατ. ευρώ.

Με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MLS κ. Ιωάννης Καματάκης σημείωσε: «Διανύουμε το τέταρτο συνεχόμενο ανοδικό τρίμηνο. Πιστεύουμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα ενταθεί τα επόμενα τρίμηνα. Μετά την αγορά των smartphones, η ΜLS στο τρίτο τρίμηνο που διανύουμε εισήλθε και στην αγορά των tablets με τέσσερα νέα μοντέλα. Εντείνουμε τις επενδύσεις μας σε έρευνα και ανάπτυξη και ετοιμάζουμε πολλά νέα προϊόντα με αιχμή του δόρατος την καινοτομία».

 

SHARE