Ανακοίνωση ΟΠΑΠ: Στις 22 Απριλίου η αποκοπή του μερίσματος

αρχείο λήψης (3)
Σε ανακοίνωσή της η ΟΠΑΠ ανέφερε πως η 15η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 20.04.2015 αποφάσισε τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,7017 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2014 και δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 23.04.2015.
Υπενθυμίζεται ότι είχε ανακοινωθεί η διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2014 ύψους 0,2017 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 18.12.2014 και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους στις 19.01.2015.

Το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2014, ανέρχεται συνολικά σε € 159.500.000 προ της παρακράτησης φόρου και αντιστοιχεί σε €0,50 ανά μετοχή. Το ποσό του υπολοίπου μερίσματος των €0,50 ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το ν. 4110/2013, ήτοι €0,05 ανά μετοχή.

Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση €0,45 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 23.04.2015 (ημερομηνία προσδιορισμού-record-date).

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έχει οριστεί η Τετάρτη 22.04.2015 και η πληρωμή του υπόλοιπου του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη 29.04.2015, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»

SHARE