Ανάλυση Alpha Bank: Ενίσχυση του ευρώ στα 1.35-1.37 δολ. βραχυπρόθεσμα – Υποχώρηση στα 1.27 μεσοπρόθεσμα

Η νομισματική πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών και οι εξελίξεις αναφορικά με τη διαχείριση του δημοσίου χρέους, είναι οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες, για τη συνέχεια, εκτιμά η Διεύθυνση συναλλάγματος και αναλύσεων της Alpha Bank.

Ενδεχόμενη επάνοδος στο προσκήνιο της ανησυχίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη και τις επιπτώσεις της σε συνδυασμό με περιορισμό της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου θα προκαλέσει εκ νέου πιέσεις στο ευρώ. Οι διακυμάνσεις στη διάθεση για ανάληψη κινδύνου αναμένεται να συνεχίσουν να αποτελούν προσδιοριστικό παράγοντα για την ισοτιμία ευρώ/δολάριο ΗΠΑ, λόγω της θετικής συσχέτισης με επενδύσεις υψηλού κινδύνου.

Τα ανωτέρω καθιστούν πιθανή την υποχώρηση του ευρώ περί την περιοχή των $1,2700 σε ορίζοντα 6-12 μηνών. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα πιθανή θεωρείται η ενίσχυσή του περί τα $1,3500-$1,3700».

SHARE