Αλλαγές στην Τράπεζα της Ελλάδος – 4 νέοι Διευθυντές

Με «φόντο» τις σημαντικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη που αφορούν στην τραπεζική ενοποίηση η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ανασυγκρότηση των λειτουργιών της ενισχύοντας την οργανωτική της δομή.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντική θεωρείται η αναβάθμιση της κ. Βασιλικής Ζάκκα, η οποία αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Μακροληπτικής Εποπτείας, υπό τον συντονισμό της οποίας περνούν τόσο η «παραδοσιακή» διεύθυνση εποπτείας (Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος), όσο και η νεοϊδρυθείσα διεύθυνση επιτόπιων ελέγχων.

Η κ. Ζάκκα ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος από το Σεπτέμβριο του 2011, ενώ εργάζεται στην ΤτΕ από το 1992 έχοντας αναλάβει διάφορες θέσεις στην ίδια διεύθυνση. Από το νέο της πόστο θα είναι υπεύθυνη και θα συντονίζει τη λειτουργία των άλλων δύο διευθύνσεων.

Επικεφαλής στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος ορίζεται ο κ. Σπύρος Ζάρκος, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της ΤτΕ από τον Ιανουάριο του 2013. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως σύμβουλος στην ΤτΕ σε θέματα Εποπτείας του Πιστωτικού Συστήματος και Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως Chief Risk Officer στην Geniki Bank και ως Σύμβουλος Διοίκησης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Τη θέση του κ. Ζάρκου στη ΔΕΙΑ αναλαμβάνει η κ. Ιωάννα Σεληνιωτάκη, πρώην Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εποπτείας Τραπεζικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επίσης, στη νεοϊδρυθείσα Διεύθυνση Επιτόπιων Ελέγχων Διευθυντής αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος Πάσχας. Ο κ. Πάσχας είναι πολύπειρο στέλεχος με θητεία πολλών ως Γενικός Διευθυντής Επιθεώρησης της Εθνικής Τράπεζας, ενώ τον τελευταίο χρόνο διετέλεσε σύμβουλος του διοικητή της ΤτΕ, κ. Γιώργου Προβόπουλου. Παράλληλα στη διεύθυνση αυτή αναπληρωτής διευθυντής ορίστηκε το στέλεχος της ΤτΕ Θέμης Αντωνίου.
Πηγή: Capital.gr

SHARE