Αλλάζει ο νόμος για τον συνδικαλισμό

 

 

ύμφωνα με την εφημερίδα « Εθνος» η ατζέντα των αλλαγών περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές:

  • Τον τρόπο χρηματοδότησης του συνδικαλιστικού κινήματος -Θα συζητηθεί το έαν πρέπει τα συνδικάτα να χρηματοδοτούνται από το κράτος ή να στηρίζονται μόνο στις εθελοντικές εισφορές των μελών τους.
  • Το πρόβλημα του κατακερματισμού στις οργανώσεις -Θα συζητηθεί το ενδεχόμενο ενοποιήσεων
  • Ο τρόπος προκήρυξης των απεργιών -Στόχος οι αποφάσεις για την προκήρυξή τους να λαμβάνονται με την ευρεία πλειοψηφία των εργαζομένων
  • Το θέμα της αξιοπιστίας των συνδικάτων -Βασικό θέμα καθώς αποβαίνει συνεχώς μειούμενος ο αριθμός των εργαζομένων που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.
  • Ο τρόπος χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών -Στο δημόσιο δίδονται περισσότερες άδειες στους συνδικαλιστές από ότι στον ιδιωτικό τομέα.

Έθνος

SHARE