Αγροτεχάχια εκτός σχεδίου: Πρώτα τα δηλώνουμε και μετά …πάμε διακοπές

Τα φυσικά πρόσωπα που κατείχαν την 1η Ιανουαρίου 2013 εδαφικές εκτάσεις σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων, δηλαδή αγροτεμάχια, αγρούς, βοσκότοπους και λοιπές εκτάσεις γης, θα κληθούν να υποβάλλουν μέχρι τις 31 Αυγουστου σε ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία για τα αγροτεμάχια και τις λοιπές εκτάσεις γης που κατέχουν.

SHARE