Αίτηση πτώχευσης υπέβαλλε η Fintexport

Αίτηση κήρυξης σε πτώχευση υπέβαλλε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ημερομηνία συζήτησης την 19-06-2013 η Fintexport, κατόπιν της από 12 Μαρτίου 2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

SHARE