Αίτηση πτώχευσης από την On Telecoms

Αύριο εκδικάζεται στο στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση πτώχευσης που κατέθεσε η διοίκηση της On Telecoms. Το αίτημα κατατέθηκε με στόχο την έκδοση προσωρινής διαταγής ώστε να απαγορευθεί κάθε μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μετά την απόρριψη έφεσης που είχε κατατεθεί ώστε να επικυρωθεί διαδικασία εξυγίανσης με βάση το άρθρο 106 του πτωχευτικού δικαίου.

Η αρχική αίτηση για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης είχε απορριφθεί προ πενταμήνου και η διοίκηση της εταιρείας τηλεπικοινωνιών, που τα τελευταία χρόνια ακολουθεί φθίνουσα πορεία, είχε καταθέσει έφεση η οποία επίσης απορρίφθηκε.

Βασικός μέτοχος της On Telecoms (η οποία είχε απορροφήσει την Vivodi και στη συνέχεια υπήρξε αποχώρηση της οικογένειας Εφραίμογλου) είναι η επενδυτική εταιρεία Argo Group.

Με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό (το 2013), η εταιρεία είχε κύκλο εργασιών 25,8 εκατ. ευρώ από 40 εκατ. ευρώ το 2012 ενώ οι ζημιές έφταναν τα 21,7 εκατ. ευρώ με τα ίδια κεφάλαια να είναι αρνητικά κατά σχεδόν 76 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει πλέον σημαντικές οφειλές τόσο προς το προσωπικό, όσο και προς τον ΟΤΕ και άλλους συνεργάτες – προμηθευτές.

SHARE