ΑΧΑ Ασφαλιστική: Συμφωνία συνεργασίας με την Κλινική «Άγιος Λουκάς»

Σε συμφωνία συνεργασίας με την κλινική Άγιος Λουκάς, στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η ΑΧΑ Ασφαλιστική.

Με τη συμφωνία αυτή διευρύνεται το δίκτυο των συμβεβλημένων με την ΑΧΑ νοσηλευτηρίων, ιδιαίτερα στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, όπου η ΑΧΑ Ασφαλιστική έχει σταθερή παρουσία, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της.  Πλέον, οι κάτοχοι προγραμμάτων νοσοκομειακής περίθαλψης μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Αγίου Λουκά, έχοντας απευθείας κάλυψη των δαπανών που θα πραγματοποιήσουν από την ΑΧΑ Ασφαλιστική.  Επιπλέον, οι ασφαλισμένοι δεν θα επιβαρύνονται με τη δαπάνη του Φ.Π.Α. σε περίπτωση νοσηλείας τους, όπως συμβαίνει σε όλα τα συμβεβλημένα με την ΑΧΑ νοσηλευτήρια

SHARE