ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ψάχνει…πρύτανη – Αιτήσεις μέχρι 2 Μαΐου 2014

Σε προκήρυξη της θέσης του πρύτανη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, απευθύνοντας διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προχώρησε το Συμβούλιο Διοίκησης του ιδρύματος.

Η πρόσκληση αφορά κάθε ενδιαφερόμενο που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα, όπως προβλέπονται από το νόμο 4009/2011 και τις τροποποιήσεις του.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του πρύτανη πρέπει να είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας σε ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, να κατέχουν ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία.

Η ιδιότητα του πρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός του ιδρύματος, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την 2α Μαΐου 2014 και ώρα 14.00 και μπορεί να γίνει προσωπικά και με εξουσιοδότηση στη γραμματεία του Συμβουλίου του ΑΠΘ, με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποσταλεί επίσης, έντυπη αίτηση με όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα σε έντυπη μορφή.

SHARE