ΑΝΕΡΓΙΑ: Προγράμματα 16 εκ. ευρώ για άνεργους ναυτικούς

Πόρους 10 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης άνεργων ναυτικών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και αφορά τη χρονική περίοδο 2013 – 2014.

Η πρώτη δράση αφορά την επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο του ναυτικού επαγγέλματος με κύκλους κατάρτισης, θεωρητική και πρακτική. Το ύψος χρηματοδότησης για την πρώτη δράση ανέρχεται στα 6 εκατ ευρώ. Η δεύτερη δράση αφορά την επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση εκτός του πλαισίου του ναυτικού επαγγέλματος με ανακατεύθυνση στην απασχόληση και στην ίδρυση νέας επιχείρησης. Το ύψος χρηματοδότησης της δεύτερης δράσης ανέρχεται σε 4 εκατ ευρώ.

Δεξιότητες
Από τον πρώτο πρόγραμμα θα ωφεληθούν άνεργοι ναυτικοί που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ειδικά θέματα τα οποία σχετίζονται με το ναυτικό επάγγελμα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στους αυτοματισμούς και στην τεχνολογία καθώς και σε θέματα ασφάλειας. Η κατάρτιση αυτή θα συνδέεται με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας καθώς και της οδηγίας 2012/35/Ε.Ε. σε θέματα ασφάλειας ή σε θέματα ειδικευμένων ναυτικών. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την κατάρτιση ναυτικών που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους ώστε να αναπτύξουν οι ίδιοι επιχειρηματικές δραστηριότητες πέραν του επαγγέλματός τους, ως αυτοαπασχολούμενοι.

«Νέαρχος»
Εξάλλου στις 19 Απριλίου δημοσιοποιείται και ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος Νέαρχος συνολικού ύψους 6.423.150 ευρώ. Από το Νέαρχος θα ωφελη-θούν 1.000 άνεργοι ναυτικοί ηλικίας 18 έως 29 ετών οι οποίοι θα ακολουθήσουν προγράμματα θεωρητικής και στη συνέχεια πρακτικής εμπειρίας πάνω σε πλοία. Oπως ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας Κ. Μουσουρούλης, πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα απασχόλησης άνεργων ναυτικών που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., ενώ πρόσθεσε ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελεί προτεραιότητα για το υπουργείο Ναυτιλίας.

SHARE