ΑΝΕΡΓΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ: Θα παραμείνει ψηλά για πολλά χρόνια, λέει ο ILO

Στην ετήσια έκθεση «Παγκόσμιες Τάσεις στην Αγορά Εργασίας» του ILO σημειώνεται ότι στην Ελλάδα η μέση διάρκεια ανεργίας έχει πλέον αυξηθεί στους 9 μήνες, όταν στην Ισπανία ανέρχεται σε 8 μήνες.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας θεωρεί πως η κατάσταση της απασχόλησης στην Ελλάδα παραμένει αδύναμη και απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν για να βελτιωθεί. Στο πλαίσιο αυτό η ILO θεωρεί πως ακόμη και με μέσους ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 3,5% το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα θα είναι κοντά στο 22% μέχρι το 2019.

Ο διεθνής οργανισμός έχει άλλωστε ήδη απευθύνει προειδοποιήσεις αφενός για τον κίνδυνο να αυξηθεί περαιτέρω η μαύρη εργασία στην Ελλάδα, αφετέρου για την βλαπτική επίπτωση της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού εκτός Ελλάδας.

Για τις εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organization – ILO) για τις προοπτικές της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα αναμένεται να ενημερώσει αύριο, Τρίτη την Βουλή ο Γενικός Διευθυντής της ILO Γκάι Ράιντερ.

SHARE