ΑΚΙΝΗΤΑ-ΧΑΡΑΤΣΙ: Πόσα θα πληρώσετε τον Ιούνιο – Οι δόσεις – Τα εκτός σχεδίου

Στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος που θα εκδοθούν τον Ιούνιο θα συμπεριληφθεί το νέος τέλος ακινήτων, για το 2013, το οποίο θα είναι μειωμένο κατά 15% για όλες τις τιμές ζώνης. Αναλυτικός πίνακας με την επιβάρυνση.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών, θα εφαρμοστεί μία οριζόντια μείωση 15% σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, σε σχέση με την επιβάρυνση των ετών 2011 και 2012.

Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρυνση ανά τ.μ. θα ξεκινά από τα 2,55 ευρώ ανά τ.μ. για τα παλαιότερα ακίνητα που βρίσκονται στις χαμηλότερες τιμές ζώνης και θα φτάνει τα 13,60 ευρώ για τα νεόδμητα ακίνητα των ακριβότερων περιοχών της χώρας.

Διορθώσεις στοιχείων των ακινήτων θα μπορούν να γίνουν στους δήμους μέχρι τις 15 Μαΐου.

Πληρωμή σε δόσεις

Με βάση τον προγραμματισμό, το τέλος ακινήτων θα πληρωθεί σε πέντε διμηνιαίες δόσεις μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, αρχής γενομένης από τον ερχόμενο Ιούνιο και έως τον Μάρτιο του 2014.

Σημειώνεται ότι η μη πληρωμή του τέλους δεν συνεπάγεται τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, αλλά τη μεταφορά της οφειλής στη εφορία, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες είσπραξής του.

Του χρόνου σχεδιάζεται η εισαγωγή του νέου ενιαίου φόρου ακινήτων, ο οποίος θα αποσυνδεθεί από τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και θα είναι χαμηλότερος για τα διαμερίσματα και τις κατοικίες, λόγω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης με όλα τα ακίνητα, ηλεκτροδοτούμενα και μη, συμπεριλαμβανομένων και των οικοπέδων / αγροτεμαχίων.

Το κόλπο της διακοπής

Εξάλλου, το υπουργείο Οικονομικών προνόησε σε σχέση με το κόλπο ορισμένων καταναλωτών, οι οποίοι για να αποφύγουν την επιβολή του τέλους, προχωρούσαν τα προηγούμενα χρόνια στην προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης του ακινήτου.

Για παράδειγμα φέτος, τα συστήματα της ΔΕΗ θα χρεώσουν με το τέλος τα ακίνητα που είναι ηλεκτροδοτημένα την 1η Μαίου.

Με βάση το παλαιό καθεστώς, κάποιος που έκοβε το ρεύμα στο τέλος Απριλίου, γλύτωνε το «χαράτσι» και θα μπορούσε να προχωρήσει λίγες ημέρες αργότερα σε επανασύνδεση.

Φέτος, θα γίνει επανέλεγχος μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε όσα ακίνητα ηλεκτροδοτηθούν μετά την 1η Μαίου να επιβαρυνθούν με το τέλος.

Τα εκτός σχεδίου

Μία δυσάρεστη έκπληξη περιμένει και όσους έχουν στην κατοχή τους ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης, τα οποία μέχρι και πέρυσι επιβαρύνονταν με το χαμηλότεροι συντελεστή.

Ο νέος φόρος θα υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο τιμών ζώνης της δημοτικής ενότητας ή το μέσο όρο των τιμών ζώνης του δήμου, δηλαδή σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον ελάχιστο συντελεστή των 3 ευρώ ανά τ.μ. που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς.

Εξάλλου, με το τέλος θα επιβαρυνθούν και όλες οι ημιτελείς οικοδομές.

Εξαιρέσεις – Απαλλαγή

Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους ακινήτων εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες ευπαθών ομάδων:

– Μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ή στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής εργασίας, ή στο λογαριασμό ανεργίας προσωπικού ημερησίων εφημερίδων ή τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης και κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει το τέλος, μη διακοπτόμενο χρόνο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους

– Άνεργοι που επιδοτήθηκαν (λόγω τακτικής επιδότησης) από τους παραπάνω φορείς ή λογαριασμούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού ρεύματος

– Ειδικές περιπτώσεις προσώπων και ανεξαρτήτως των παρακάτω προϋποθέσεων, για τα οποία έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ, ύστερα από υποβολή αιτήματός τους στη Δ.Ο.Υ, μέσω της φόρμας που βρίσκεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/taxisnet2/eta/

Μειωμένος συντελεστής

Από την άλλη πλευρά, οι ακόλουθες ευπαθείς ομάδες χρεώνονται με το μειωμένο συντελεστή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε 0,5€/τμ:

– Πολύτεκνοι, εφόσον τα τέκνα τους βαρύνουν φορολογικά και το οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος του έτους επιβολής του τέλους, είναι μέχρι 30.000€

– Πρόσωπο που το ίδιο ή άτομο που το βαρύνει φορολογικά, παρουσιάζει κάθε είδους αναπηρία από 80% και άνω ή πάσχει από εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισμό ή σύνδρομο DOWN, σε ποσοστό από 67% και άνω. Το ποσοστό αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή.

– Ειδικές περιπτώσεις προσώπων και ανεξαρτήτως των παρακάτω προϋποθέσεων, για τα οποία έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, ύστερα από υποβολή αιτήματός τους στη Δ.Ο.Υ, μέσω της φόρμας που βρίσκεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/taxisnet2/eta/

Προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις για τη μη καταβολή ή την πληρωμή μειωμένου τέλους είναι οι εξής:

– Το ακίνητο να χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση από τον δικαιούχο και να έχει την κυριότητα ή επικαρπία του

– Η αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου (με βάση τα στοιχεία ακινήτων του έτους 2008) να μην υπερβαίνει τις 150.000€, προσαυξημένη κατά 10.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο

– Το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο να μην βρίσκεται σε ζώνη με τιμή άνω των 3.000€/τμ

– Η απαλλαγή δεν ισχύει για το πλέον των 120 τμ εμβαδόν του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τμ για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τμ.

Επιπλέον διευκολύνσεις

Σύμφωνα με τροπολογία που «πέρασε» από τη Βουλή με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο, για ακίνητα που αποτελούν την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία και ανήκουν στην κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών σε πρόσωπο που ευρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλείται με φτώχεια, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα εξειδικευθούν τα κριτήρια και θα καθορισθούν τα αρμόδια όργανα και η εφαρμοστέα διαδικασία για την πληρωμή του Ε.Ε.Τ.Α.:

  • σε περισσότερες δόσεις
  • για τη μείωση του ύψους του, στο μέτρο που είναι αναγκαίο
  • για την πλήρη απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής

Στόχος είναι τα υπόχρεα πρόσωπα να μπορούν να ανταποκριθούν στην καταβολή του, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διαβίωση των ιδίων ή των προσώπων που συνοικούν με αυτούς και τους βαρύνουν φορολογικά.

 

ΠΗΓH: moneyonline

SHARE