ΑΚΙΝΗΤΑ: Πλειστηριασμοί στα 2/3 της αντικειμενικής αξίας – Πως σχεδιάζονται οι ρυθμίσεις για τα νοικοκυριά

 

Πλειστηριασμούς ακινήτων, με κατώτατη αποδεκτή τιμή στα δύο τρίτα της αντικειμενικής αξίας τους, προωθεί το υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ.

Σήμερα, η πρώτη τιμή πλειστηριασμού δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη της αντικειμενικής, γεγονός που οδηγεί σε αδυναμία ολοκλήρωσης εκατοντάδων πλειστηριασμών δεδομένης της κάθετης πτώσης των εμπορικών αξιών.

Το «πρόβλημα» εντόπισε η τρόικα η οποία είχε ζητήσει καθιέρωση ελάχιστης τιμής στο ένα τρίτο της αντικειμενικής αξίας. Μετά από διαβουλεύσεις με το υπουργείο Οικονομικών, οι τροϊκανοί πείστηκαν ότι δεν μπορεί να βγαίνουν στο σφυρί ακίνητα στο ένα τρίτο της αντικειμενικής τους αξίας, καθώς κάτι τέτοιο θα έδινε διαστάσεις ξεπουλήματος.

 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Σήμερα  η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένεται να παρουσιάσει τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών για τον χειρισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο οποίος θα ισχύσει από 1-01-2015. Ο Κώδικας θα στηριχθεί στον θεσμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και στις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δυνατότητες εξόφλησης των δανείων από τα νοικοκυριά.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας προβλέπει μεταξύ άλλων: μείωση επιτοκίου, αλλαγή του τύπου του επιτοκίου, παροχή πρόσθετης εξασφάλισης από τον δανειολήπτη, πώληση ακινήτου στην τράπεζα και εν συνεχεία ενοικίαση του από τον δανειολήπτη η οποία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο έναντι μισθώματος (συνήθως για μια ελάχιστη περίοδο τριών ετών), ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρότερης αξίας, αλλά και ρευστοποίηση εξασφαλίσεων.

Ο Κώδικας περιγράφει τα βήματα, τις προθεσμίες και το ελάχιστο περιεχόμενο της πληροφόρησης που οφείλουν να παρέχουν εκατέρωθεν οι τράπεζες και οι δανειολήπτες, ώστε να αξιολογούνται σωστά οι κίνδυνοι και η ικανότητα αποπληρωμής κάθε πιστούχου.

Τα κόκκινα δάνεια των νοικοκυριών, και δη τα στεγαστικά αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα του υπουργείου Ανάπτυξης, μετά τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια. Μέχρι στιγμής πάντως το υπουργείο δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει πως θα κινηθεί σε αυτό το μέτωπο αφήνοντας πάντως να εννοηθεί ότι ετοιμάζει ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ενδεχόμενου μαζικού κύματος πλειστηριασμών από την 1η Ιανουαρίου του 2015.

Βάσει του νόμου 4224/2013 μέχρι το τέλος του 2014 προστατεύεται η κύρια κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ υπό την προϋπόθεση το καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 35.000 ευρώ και η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ.

SHARE