Όμιλος Home Care: Πλήρης γκάμα υπηρεσιών – προιόντων για την Υγεινή και Ασφάλιση στην Εργασία

Πλήρη κάλυψη σε θέματα Ασφάλειας και Υγιεινής στην εργασία προσφέρει ο Όμιλος Home Care Α.Ε. με το έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει.

Η  ΕΞ.Υ.Π.Π (Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας) Home Care A.E. δραστηριοποιείται πανελλαδικά από το 2001 και διαθέτει το απαιτούμενο Επιστημονικό Προσωπικό για την κάλυψη των υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφάλειας (Ν.1568/85), του Γιατρού Εργασίας (Ν.1568/85) και την εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου (Π.Δ.17/96).

Δεκάδες επιχειρήσεις, εμπιστεύονται τις υπηρεσίες της  μεταξύ των οποίων οι Intrakat, Power Health, Τιτάνια Hotel, Super League, Elvo, Despina, BSB Superfast Ferries κ.α.

 

ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τις υπηρεσίες τους προσφέρουν 40 διπλωματούχοι μηχανικοί και 20 τεχνολόγοι μηχανικοί, 10 ειδικοί γιατροί εργασίας και 25 γιατροί άλλων ειδικοτήτων με δυνατότητα άσκησης των καθηκόντων του γιατρού εργασίας.

-Στις αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφάλειας βάσει του Ν.1568/85 περιλαμβάνεται η παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών.

Στις αρμοδιότητες του Γιατρού Εργασίας βάσει του Ν.1568/85 περιλαμβάνεται η παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Η Home Care, με τα κατάλληλα Πιστοποιημένα Όργανα Μέτρησης Βλαπτικών Παραγόντων (Π.Δ. 95/99),  είναι σε θέση να διενεργήσει μετρήσεις*:

  • Έντασης Φωτός
  • Ανάλυσης Θορύβου
  • Θερμοκρασίας
  • Υγρασίας
  • Ακτινοβολίας
  • Σκόνης (Αδρανή, Σκόνη Βάμβακος κτλ.)
  • Ανάλυσης Αερίων
  • Λοιπών Φυσικών και Χημικών βλαπτικών παραγόντων

*Οι μετρήσεις συνοδεύονται από μια σύνταξη τεχνικής μελέτης στην οποία καταγράφονται οι τιμές που μετρήθηκαν. Σε περίπτωση καταγραφής τιμών που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια, ακολουθούν προτάσεις αντιμετώπισης.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

O  Όμιλος Home Care αναλαμβάνει τη μελέτη, σχεδίαση και  την ανάπτυξη Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας.

-ISO 22000 (Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων). Το HACCP είναι ένα σύστημα που αποσκοπεί αποκλειστικά στην ασφάλεια των τροφίμων, καλύπτοντας όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Το σύστημα προσφέρει μια ικανοποιητική προσέγγιση για τον έλεγχο των μικροβιολογικών κινδύνων στα τρόφιμα, καλύπτει τις παραλείψεις των επιθεωρήσεων και ξεπερνά τις αδυναμίες των μικροβιολογικών ελέγχων.

-ISO 9001:2000 (Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας). Για να λειτουργήσει ένας οργανισμός, είναι απαραίτητο να διευθύνεται και να ελέγχεται συστηματικά και με διαφάνεια.Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας πρέπει να έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την συνεχή βελτίωση αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ανάγκες όλων τωνενδιαφερομένων μερών.

OHSAS 18001 (Occupation Health and Safety Assessment Series). Οι ανάγκες της επιχείρησης για τη δημιουργία Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας OHSAS 18001   απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις του Ν 1568/85-Π.Δ. 17/96 για την πρόληψη και προστασία των Εργαζομένων από τους Επαγγελματικούς Κινδύνους.

.Το OHSAS 18001 θα αποτελεί, στο άμεσο μέλλον, το συγκριτικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων που θα λαμβάνουν μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς.

 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Η Home Care A.E. με την πολυετή εμπειρία της στον χώρο της υγείας και της ασφάλειας, με ιδιωτική κλινική στην Λάρισα και άδεια ΕΞ.Υ.Π.Π., παρέχει επίσης ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΚΙΤ α’ βοηθειών.

Κάθε επιχείρηση πάσης φύσεως που απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο υποχρεούται σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’2562/11-10-2013 να διαθέτει τουλάχιστον ένα φαρμακείο A’ βοηθειών με τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά όπως αυτά αναφέρονται στο παραπάνω νόμο.

Τα ΚΙΤ α’ βοηθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ και ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ είναι κατάλληλα για την κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων ή των οχημάτων.  Περιέχουν φαρμακευτικό και παραφαρμακευτικό υλικό που προβλέπεται από το ΦΕΚ Β’ 2562/11-10-2013  και επιπλέον 8 υλικά  δωρεάν, απαραίτητα για κάθε εργασιακό χώρο.

 ESHOP ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  • Όμιλος Home Care A.E. μέσω της HC protect παρέχει μια μεγάλη γκάμα Εργατικών Ενδυμάτων – υποδημάτων εργασίας και Μέσων Ατομικής Προστασίας κατάλληλα για άνετη και ασφαλή εργασία σε οποιοδήποτε χώρο. (ειδικά ενδύματα για εταιρείες εστίασης, ζώνες ασφαλείας, γάντια, μάσκες, κράνη, προσωπίδες…)

Oι υπηρεσίες και τα προϊόντα της Home Care εξασφαλίζουν:

–  βελτίωση εργασιακών συνθηκών με επανεκτίμηση της εμπιστοσύνης των συνεργατών προς τη διοίκηση και δόμηση άριστων συνθηκών μεταξύ του προσωπικού

– βελτιστοποίηση απόδοσης , καθώς οι μετρήσεις δείχνουν ότι μετά την ορθή παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας, παρατηρείται αύξηση της μέσης απόδοσης του προσωπικού κατά 30% σε διάστημα 18 μηνών

– μεσοπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, καθώς η πρόληψη και αποφυγή ασθενειών και ατυχημάτων βελτιώνει άμεσα ή έμμεσα τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

Λεπτομέρειες στο  www.homecareservices.gr/

SHARE