Έργο 21,9 εκατ. ευρώ σε κοινοπραξία της Intrasoft

Κοινοπραξία, με επικεφαλής την Intrasoft International, επιλέχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε. ως η πρώτη ανάδοχος σε κλιμακωτή σύμβαση-πλαίσιο, με εκτιμώμενη αξία 21,9 εκατ. ευρώ, για την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη, μελέτη και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων.

Η σύμβαση (ISS – “HORIZON 2020” – Lot 2) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συμβάσεις της Ε.Ε., καθώς το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” είναι το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία για την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Καλύπτει επίσης υπηρεσίες για προηγούμενα Προγράμματα-Πλαίσιο (FP5, FP6, FP7).

Η συμμετοχή της Intrasoft International εκτιμάται στα 8,5 εκατ. ευρώ (39% του συνολικού προϋπολογισμού της κοινοπραξίας). Η κοινοπραξία περιλαμβάνει επίσης τις εταιρίες: Sword Technologies και ARHS Developments. Η σύμβαση είναι μέγιστης διάρκειας τεσσάρων ετών.

Ο σκοπός του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη και συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των επιχορηγήσεων έργων Έρευνας και Καινοτομίας. Οι υπηρεσίες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και τη συντήρηση των υφιστάμενων εφαρμογών και λογισμικού ανοικτού κώδικα (OSS). Στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης, η κοινοπραξία μπορεί να επίσης να παρέχει υπηρεσίες σε μια σειρά άλλων Οργανισμών και Φορέων της Ε.Ε., εκτός από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Intrasoft International, κ. Αλέξανδρος Μάνος, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε βασικό κομμάτι του HORIZON 2020, του μεγαλύτερου προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε. Η σύμβαση αυτή επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Intrasoft International στην ανάληψη και υλοποίηση έργων καθοριστικής σημασίας για την Ε.Ε. και τα Ευρωπαϊκά όργανα, καθώς και για τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα. Μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Ε.Ε., έχοντας τη σιγουριά ότι έχουμε την εμπειρία και τεχνογνωσία, συνεχίζει σταθερά να εμπιστεύεται τους ανθρώπους μας και τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πληροφορικής μας».

SHARE