Έντοκα γραμμάτια: Δημοπρασία για 625 εκατ.ευρώ σήμερα

Στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων, εξάμηνης διάρκειας, ύψους 625 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 8η Αυγούστου.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

SHARE