Έμπειρα τραπεζικά στελέχη στο δυναμικό της Alpha Bank – Αλλαγές στο Δ.Σ.


bank1as
Με  έμπειρα στελέχη εμπλουτίζουν τα διοικητικά τους συμβούλια οι συστημικές τράπεζες, ενόψει των σημαντικών αλλαγών στο τραπεζικό σύστημα, οι οποίες θα αλλάξουν και τον επιχειρηματικό χάρτη της χώρας. 

Οι αλλαγές αναμένονται ριζικές και εκτεταμένες το  επόμενο χρονικό διάστημα, με ορίζοντα τις τακτικές γενικές συνελεύσεις. Οι τομείς στους οποίους πέφτει το μεγαλύτερο βάρος, αφορούν κυρίως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τη διαχείριση ρίσκου, στο πλαίσιο των επαφών ανάμεσα στις διοικήσεις των Alpha Bank, Εθνικής, Πειραιώς και Eurobank με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της ΕΚΤ.

Όλες οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε ανάλογες κινήσεις, επενδύοντας σε στελέχη με διεθνή τραπεζική εμπειρία, ωστόσο η Alpha Bank πρωτοπορεί.

Τελευταία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση αποτέλεσε η εκλογή του κ. Jan Vanhevel, ως νέο μέλος το Δ.Σ. της τράπεζας.

Ο κ. Vanhevel έχει διαγράψει εξαιρετική πορεία στον τραπεζικό κλάδο και ανήλθε στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και στη θέση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου KBC, στον οποίο εργάσθηκε για διάστημα άνω των 40 ετών.

Η τοποθέτησή του προσδίδει στην Τράπεζα περαιτέρω διεθνή εμπειρία, όπως τονίζει η Alpha Bank, σε συνέχεια της εκλογής των κ.κ. Ibrahim Dabdoub και Shahzad Shahbaz που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου ήδη από τον Μάιο του 2014, ως ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στον ελληνικό τραπεζικό τομέα και διαβλέποντας τις πρόσφατες τροποποιήσεις νομικού και εποπτικού χαρακτήρα που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο Εταιρικής Διακυβερνήσεως.

Σημειώνεται ότι η εσωτερική αξιολόγηση στις τράπεζες πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τα τέλη Ιουνίου, όπως και η αξιολόγηση για λογαριασμό του ΤΧΣ από ανεξάρτητο εξειδικευμένο σύμβουλο.

SHARE