Έλαστρον: Απέκτησε το 100% της «TATA STEEL»

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την εξαγορά της συμμετοχής της BRITISH STEEL NEDERLAND INTERNATIONAL BV στην εταιρία ΤΑΤΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε. (εφεξής ΤΕ).

H ΤΕ ιδρύθηκε το 2007 και αποτέλεσε την 2η κοινοπραξία (50-50) της ΕΛΑΣΤΡΟΝ με την TATA STEEL. Η εταιρία διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις στην περιοχή της Σίνδου στην Θεσσαλονίκη, ενώ αντικείμενο της είναι η παραγωγή, επεξεργασία και διανομή προϊόντων χάλυβα με εφαρμογή στους τομείς των κατασκευών, της βιομηχανίας, της ενέργειας και της ναυτιλίας.

Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε 368 χιλ. ευρώ και κρίνεται εύλογο βάσει της τρέχουσας αποτίμησης και των οικονομικών συνθηκών στην ελληνική αγορά. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ελέγχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

SHARE