Έκθεση της Morgan Stanley για τους κινδύνους στην οικονομία από την κρίση στην Κριμαία

Οι αγορές ενδέχεται να έχουν υποτιμήσει τις επιπτώσεις από την κρίση της Κριμαίας για την οικονομία της Ευρωζώνης, προειδοποιεί  η Morgan Stanley με σημερινή της έκθεση.

Όπως εξηγεί ο επενδυτικός οίκος, πολλοί πιστεύουν ότι οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά περιορισμένες, εκτός και εάν υπάρξει κάποια σημαντική κλιμάκωση των εντάσεων.

“Πραγματικά, η άμεση έκθεση μέσω του εμπορίου και του χρηματοοικονομικού τομέα είναι πολύ μικρή. Επιπλέον, τα περιθώρια μιας αρνητικής επίπτωσης σε παγκόσμιο επίπεδο φαίνονται περιορισμένα, με δεδομένο το χαμηλό επίπεδο ενοποίησης της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία”, αναγνωρίζει ο οίκος.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία δεν θα πρέπει να υποτιμούνται, για τρεις λόγους:

* Η υψηλή εξάρτηση κάποιων μεγάλων χωρών της Ευρωζώνης από τη ρωσική ενέργεια τις καθιστά ευάλωτες σε τυχόν διαταραχή της αγοράς και αυξήσεις στις τιμές.
* Σε ένα περιβάλλον γενικής εξασθένισης των αναδυόμενων οικονομιών, μια απότομη επιβράδυνση της Ρωσίας θα αποτελούσε ένα πρόσθετο αρνητικό σοκ για την παγκόσμια οικονομία.
* Η οικονομία της Ευρωζώνης έχει μικρά περιθώρια για νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν την πτώση στην εξωτερική ζήτηση.

Η έκθεση της Ευρωζώνης στη Ρωσία μέσω του εμπορίου είναι μικρή, αλλά  τα συμφέροντα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι σημαντικότερα:

Η ρωσική αγορά δεν είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις της Ευρωζώνης, αλλά κάποιες χώρες, όπως η Ελλάδα, έχουν μεγαλύτερη εξάρτηση από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη:

Οι 30 ευρωπαϊκές εταιρείες με τη μεγαλύτερη έκθεση στη Ρωσία

 

 

Οι 30 ευρωπαϊκές εταιρείες με τη μεγαλύτερη έκθεση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

 

newmoney

SHARE