Άγονος ο διαγωνισμός για την ΑΓΝΟ

Άγονος κηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τα περιουσιακά στοιχεία της γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ, καθώς δεν εμφανίσθηκε κανείς ενδιαφερόμενος.

Η τιμή της πρώτης προσφοράς είχε ορισθεί στα 18,281 εκατ. ευρώ και θεωρείται υψηλή. Η ΑΓΝΟ τον Μάρτιο του 2014 σταμάτησε κάθε παραγωγική δραστηριότητα και στα τέλη του 2014 απέλυσε τους εργαζόμενους.

Η γαλακτοβιομηχανία είχε υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.

SHARE